do góry

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD p.n. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak zachowania, kultywowania i poznania historii lokalnej poprzez wydanie publikacji Andrzeja Stampki pn.
„Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Efektem zadania jest publikacja Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Wartość dofinansowania 9300,00 zł.
FANTASTYCZNY POWIAT OPOLSKI - konkurs dla dzieci


  Rozstrzygnięty został konkurs dla dzieci pt. "Fantastyczny powiat opolski", organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Miło nam zakomunikować, że wśród laureatów znaleźli się uczniowie szkół podstawowych z gminy Popielów.

  Są nimi:

  Aleksandra Seńkowska z PSP Karłowice za pracę "Najważniejsze odkrycie Jana Dzierżona" - I miejsce

  Olga Maciążek z PSP Karłowice za pracę "Jak Karłowice stały się miastem" - II miejsce

  Barbara Bola z PSP Popielów za pracę "Polowanie" - wyróżnienie

  Marek Lenarczyk z PSP Stare Siołkowice za pracę "Bartnictwo" - wyróżnienie

  Jakub Kokot z PSP Popielów za pracę "Skąd jest ten dzwon" - wyróżnienie

  Maciej Rudyk z PSP Karłowice za pracę "Karły z Karłowic" - wyróżnienie

  Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gorące podziękowanie za udział, a nauczycielom za pomoc i udzielenie cennych wskazówek do powstania ciekawych prac.

  Uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem laureatów, opiekunów i nagrodzonych wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 13 grudnia 2017 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na naszej stronie.