do góry

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD p.n. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak zachowania, kultywowania i poznania historii lokalnej poprzez wydanie publikacji Andrzeja Stampki pn.
„Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Efektem zadania jest publikacja Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Wartość dofinansowania 9300,00 zł.
Zbiory


  Biblioteki publiczne Gminy Popielów polecają bogaty wybór literatury pięknej polskiej i obcej, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, opracowania literackie i lektury. Zapewniamy dostęp do nowości książkowych, od roku 2011 planujemy też zakup audiobooków (książki mówionej).

  Posiadamy bogaty wybór słowników, leksykonów i wydań albumowych.

  W bibliotekach można korzystać z systematycznie gromadzonych i na bieżąco uzupełnianych kartotek zagadnieniowych, a także poczytać prasę i wypożyczać ją do domu. Sprowadzamy książki z innych bibliotek za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych.

  Od 1991 roku Biblioteka w Popielowie posiada bogaty wybór literatury niemieckojęzycznej. Prowadzimy Oddział Biblioteki Caritas z bogatym wyborem książeki religijnych, z zakresu wiedzy o regionie - w języku polskim i niemieckim.

  Księgozbiór bibliotek ( w woluminach) na 31 grudnia 2010 roku kształtuje się następująco:

  Popielów Karłowice Stare Siołkowice Stobrawa
  22 239 10 405 11 239 7 490