do góry

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD p.n. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak zachowania, kultywowania i poznania historii lokalnej poprzez wydanie publikacji Andrzeja Stampki pn.
„Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Efektem zadania jest publikacja Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Wartość dofinansowania 9300,00 zł.
Biblioteka


  W godzinach pracy poszczególnych bibliotek w Popielowie, Karłowicach, Starych Siołkowicach i Stobrawie udostępniamy wszystkim zainteresowanym książki, czasopisma i inne zbiory biblioteczne.

  Wszyscy zainteresowani skorzystać mogą z bezpłatnego dostępu do Internetu – również w godzinach pracy bibliotek:

  - w Bibliotece w Popielowie w ramach Programu „ikona” dostępne dla użytkowników są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,

  - w Karłowicach znajduje się taki sam sprzęt otrzymany bezpłatnie w ramach Programu „Ikonka c.d.”

  - w Starych Siołkowicach dysponujemy dwoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu

  - w Stobrawie jedno stanowisko komputerowe.

  Oprócz tego placówki te wyposażone są w drukarki, kserokopiarki, a biblioteki w Starych Siołkowicach i Stobrawie posiadają urządzenia wielofunkcyjne.