do góry

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD p.n. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak zachowania, kultywowania i poznania historii lokalnej poprzez wydanie publikacji Andrzeja Stampki pn.
„Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Efektem zadania jest publikacja Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Wartość dofinansowania 9300,00 zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2017 roku


   

  Biblioteka Narodowa

   

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

  W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zakupiła nowości wydawnicze w ilości 933 egzemplarzy na kwotę 20318, 46 zł. Ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Priorytetu 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Biblioteka zakupiła 378 egzemplarzy na kwotę 7820,00 zł. Pozyskano również 164 egz. książek w darze na kwotę 3550,28 zł.

  Ogółem księgozbiór powiększył się o 1097 egz. z tego 12 egz. audiobooków.