do góry

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie zrealizowała zadanie w ramach projektu grantowego Promocja obszaru LGD p.n. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak zachowania, kultywowania i poznania historii lokalnej poprzez wydanie publikacji Andrzeja Stampki pn.
„Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Efektem zadania jest publikacja Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Wartość dofinansowania 9300,00 zł.
Katalog online


    Link do katalogu online Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie.
    KATALOG ON-LINE

    Jednocześnie informuję, że katalog zbiorów naszej biblioteki jest uzupełniany i na bieżąco modyfikowany. Nie wszystkie pozycje udało się już wprowadzić do katalogu, jest jeszcze wiele do zrobienia, jednak zachęcamy do korzystania z zasobów już wprowadzonych.